Till innehåll på sidan

Fördelning av världskulturarv

Skriftlig fråga 2008/09:347 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-12-03
Anmäld
2008-12-03
Besvarad
2008-12-10
Svar anmält
2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 december

Fråga

2008/09:347 Fördelning av världskulturarv

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kulturutskottet hade förmånen att vid ett sammanträde nyligen träffa företrädare för svenska Unescorådet.

Vid detta möte diskuterades bland annat de svenska världskulturarven och den omfattande diskussion som förts om obalansen mellan världsdelarna och antalet utpekade världskulturarv. Sedan länge har den allmänna hållningen inom Unesco varit att Europa och inte minst Sverige ska vara återhållsamma när det gäller att föreslå nya världskulturarv till förmån för bland annat afrikanska objekt. Detta är också en uppfattning som Unescorådet framfört till regeringen.

Trots dessa diskussioner om återhållsamhet vad gäller att föreslå nya svenska världskulturarv framkom det vid mötet att regeringen nyligen föreslagit Hälsingegårdarna som ett nytt svenskt världskulturarv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturministern vad hon och regeringen avser att vidta för åtgärder för att få en internationellt rättvisare fördelning av utsedda världskulturarv.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.