Förbud mot heltäckande slöja

Skriftlig fråga 2015/16:651 av Richard Jomshof (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Sista svarsdatum
2016-01-27
Svarsdatum
2016-01-29
Besvarad
2016-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Lettland har beslutat att införa ett förbud mot heltäckande muslimsk slöja på alla offentliga platser.

Enligt Lettlands justitieminister Dzintars Rasnacs behövs förbudet för att skydda Lettlands kulturella värderingar samt landets gemensamma allmänna och kulturella utrymme, samt varje enskild individ. (Källa: Latvia to introduce burqa ban, The Baltic Times, 19 januari 2016.)

År 2010 valde Frankrike att införa ett liknande förbud. Man förbjöd dock inte bara heltäckande slöja på offentliga platser utan bestämde dessutom att män som tvingar sina hustrur eller döttrar att bära heltäckande slöja ska kunna dömas till dryga böter och fängelse.

Frankrikes dåvarande justitieminister, Michele Alliot-Marie, menade bland annat att att gömma ansiktet under en heltäckande slöja är emot allmän ordning, vare sig det är framtvingat eller frivilligt. (Källa: Franska senaten antog slöjförbud, Dagens Nyheter, 14 september 2010.)

Med anledning av vad jag här framför undrar jag följande:

 

Delar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ovan nämnda justitieministrars uppfattning i frågan, och kan ministern tänka sig att införa ett liknande förbud här i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:651 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00125/DISK

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:651 av Richard Jomshof (SD) Förbud mot heltäckande slöja

Richard Jomshof har frågat justitie- och migrationsministern om han delar Lettlands justitieministers och Frankrikes tidigare justitieministers uppfattningar gällande förbud mot heltäckande slöja och om han kan tänka sig att införa ett liknande förbud här i Sverige.

Frågan har överlämnats till mig.

Varje medborgare är, enligt 2 kap. 1 § första stycket 6 regeringsformen, gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Det gäller även enligt

Europakonventionen. Friheten att utöva sin religion eller tro får enligt konventionen endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra människors fri- och rättigheter.

Det är också en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä sig som hen själv vill utan att påtvingas andras värderingar. Det kan finnas vissa situationer, t.ex. under viss yrkesutövning eller inom utbildningsväsendet, där det kan ha konsekvenser om man t.ex. döljer hela ansiktet. Krav på viss klädsel, eller förbud mot viss klädsel, måste dock alltid begränsas till den situation det gäller, vara motiverat av sakliga skäl och stå i proportion till ändamålet.

Stockholm den 29 januari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.