Förbjudna hönsburar

Skriftlig fråga 2008/09:160 av Arkelsten, Sofia (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-10-27
Anmäld
2008-10-27
Besvarad
2008-11-05
Svar anmält
2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 oktober

Fråga

2008/09:160 Förbjudna hönsburar

av Sofia Arkelsten (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Enligt en artikel i tidningen Land Lantbruk, nr 44, den 24 oktober 2008 hålls 50 000 höns i förbjudna burar.

För 20 år sedan förbjöds oinredda hönsburar av djurskyddsskäl. Äggproducenterna fick hela tio år på sig att ställa om till nya burar. Efter de tio åren fick ett antal producenter dispenser i flera omgångar och den sista gick ut i januari 2004. På grund av regelförändringarna pågår en juridisk process om skadestånd från staten till tre äggproducenter. Det kan ta flera år innan ärendet är avgjort. Under tiden används de gamla burarna, inte bara av de tre producenterna utan även av 40 andra producenter som väntar på ett avgörande.

Medan processerna pågår lever 50 000 höns i de gamla förbjudna burarna. Vi är stolta över vårt djurskydd i Sverige.

Vad avser jordbruksministern att vidta för åtgärder för att lagstiftningen ska få effekt så att hönsen får burar som stämmer med reglerna?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:160 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 5 november

Svar på fråga

2008/09:160 Förbjudna hönsburar

Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Sofia Arkelsten har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att lagstiftningen ska få effekt så att hönsen får burar som stämmer med reglerna.

Som Sofia Arkelsten mycket riktigt påpekar har det gått 20 år sedan de oinredda burarna förbjöds. Något tvivel om att de aktuella burarna är förbjudna finns inte och naturligtvis är det otillfredsställande att det fortfarande finns höns i dessa oinredda burar.

Kontrollmyndigheterna är ansvariga för att tillse att djurskyddslagstiftningen, däribland bestämmelserna om hönsburar, efterlevs. Det operativa kontrollansvaret ligger för närvarande på kommunerna och de är därmed ansvariga för att agera mot olaglig djurhållning. Staten via Statens jordbruksverk och Djurskyddsmyndigheten har biträtt kommunerna i detta arbete med juridisk rådgivning.

Vid årsskiftet kommer djurskyddskontrollen att övergå till länsstyrelserna. Regeringens avsikt är en effektivare och mer likvärdig djurskyddskontroll där bland annat överträdelser av aktuellt slag ska få en snabb lösning. Jag följer utvecklingen och utgår ifrån att det inom en snar framtid inte används andra än godkända system för våra värphöns.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.