Till innehåll på sidan

Förändringar i jaktförordningens regler för jakt med lös hund och hundträning

Skriftlig fråga 2020/21:3099 av Erik Ottoson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-06-03
Överlämnad
2021-06-03
Anmäld
2021-06-04
Svarsdatum
2021-06-09
Sista svarsdatum
2021-06-09
Besvarad
2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen har fattat beslut om en ändring av jaktförordningen, som bland annat omfattar reglerna för jakt med lös hund och hundträning. Under 16 § a listar regeringen de tider då det är tillåtet att lös hund förföljer vilt. Tidigare löd den sista raden under punkten A i denna tabell övrigt vilt, men detta har regeringen nu ändrat till övriga däggdjur. Vad som är skälet till denna förändring har regeringen inte kommunicerat utåt, vilket reser vissa frågetecken.

Jag vill mot bakgrund av detta ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

Vad är skälet till denna förändring, och vilka viltslag önskar man på detta vis exkludera?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3099 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/01774 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3099 av Erik Ottoson (M)
Förändringar i jaktförordningens regler för jakt med lös hund och hundträning

Erik Ottoson har frågat mig vad skälet är till ändringen i reglerna om jakt med lös hund och hundträning, och vilka viltslag man på detta vis önskar exkludera.

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om ändringar angående bl.a. tiderna för jakt och jaktträning med hund. Beslutet bygger på ett gediget och brett förankrat underlag från Naturvårdsverket. 

Vilt definieras i 2 § jaktlagen (1987:259) som vilda däggdjur och fåglar. En ändring i 16 § jaktförordningen (1987:905) från ”vilt” till ”däggdjur” innebär således ett förtydligande om att fåglar inte omfattas av den aktuella punkten. Möjligheterna till jakt och jaktträning med hund som jagar fåglar regleras istället i andra delar av paragrafen.

Stockholm den 9 juni 2021

Jennie Nilsson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.