Till innehåll på sidan

Flytt av etablerade asylsökande och stängning av asylboenden

Skriftlig fråga 2015/16:1537 av Roza Güclü Hedin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-08-26
Överlämnad
2016-08-29
Anmäld
2016-09-01
Svarsdatum
2016-09-12
Sista svarsdatum
2016-09-12
Besvarad
2016-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste veckorna och dagarna har det kommit rapporter och nyheter om att "mindre" asylboendens kontrakt upphävts och att de boende tvingas flytta från fungerande boenden och tvingas bryta upp från den trygghet de funnit i det nya landet. I många fall finns en påbörjad etablering i form av jobb, praktik och att barnen har börjat i skolan. Integration främjas av bland annat goda kontakter med de etablerade i samhället, ett arbete, praktik, skolgång för barn och deltagande i föreningslivet – något som jag anser är elementärt och viktigt i vår migrationspolitik.

Sköra människor som flytt från krig och konflikter utsätts för enorma påfrestningar som ett resultat av en myndighets effektivisering och efterhandsplanering. Migrationsverkets hantering är godtycklig. Människor behandlas som siffror, och man tar inte de hänsyn som man förväntas ta.

Vad avser justitie- och migrationsministern att göra för att säkerställa att Migrationsverkets hantering ska ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar för etablering?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06039/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1537 av Roza Güclü Hedin (S) Flytt av etablerade asylsökande och stängning av asylboenden

Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser göra för att säkerställa att Migrationsverkets hantering ska ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar för etablering.

Under förra hösten kom ett historiskt stort antal asylsökande till Sverige. Trots det pressade läget klarade Migrationsverket av att ordna boenden till alla dessa människor.

De åtgärder som regeringen har vidtagit, däribland tillfälliga ID- och gränskontroller och den nya tillfälliga asyllagstiftningen som trädde i kraft i somras, har tillsammans med politiska förändringar i andra länder och inom EU gjort att färre personer nu söker asyl i Sverige. Till följd av detta har Migrationsverket inte längre samma behov av tillfälliga asylboenden. En av regeringens prioriteringar är att minska tiden som de asylsökande vistas i Migrationsverkets mottagande. Även detta kommer att bidra till att behovet av tillfälliga asylboenden minskar. Sammantaget ger det Migrationsverket anledning att nu satsa på mer långsiktiga boendelösningar som är billigare och som samtidigt ger kommunerna bättre planeringsförutsättningar.

Migrationsverket ska naturligtvis i möjligaste mån ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar för etablering men myndigheten behöver också avveckla många av de boenden som upphandlades under 2015. Så långt det är möjligt ska vi undvika att människor kommer i kläm men Migrationsverket måste precis som alla andra myndigheter hushålla väl med statens resurser. Det är inte ekonomiskt försvarbart att upprätthålla och betala för dyra boenden när behovet av dessa inte längre finns.

Stockholm den 8 september 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.