Flygskatten och EU:s flygstrategi

Skriftlig fråga 2015/16:766 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

EU:s flygstrategi har bland annat som mål att skapa fler linjer och bättre priser för passagerarna i Europa. Europeisk och svensk tillväxt är beroende av EU:s fyra friheter det vill säga att varor, tjänster, människor och kapital kan flöda fritt över EU:s gränser. En fungerande flygbransch bidrar till att upprätthålla dessa friheter.

Regeringen är i färd med att utreda införandet av en nationell flygskatt i Sverige. Oavsett hur en sådan kommer att utformas är svenska jobb i fara. En nationell flygskatt strider dessutom mot syftet med EU:s flygstrategi om att skapa fler linjer och bättre priser. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Har statsrådet gjort ställningstagandet att införandet av en nationell flygskatt är förenligt med syftet i EU:s flygstrategi?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:766 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00472/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:766 av Edward Riedl (M) Flygskatten och EU:s flygstrategi

Edward Riedl har frågat infrastrukturministern om hon gjort ställningstagandet att införandet av en nationell flygskatt är förenligt med syftet i EU:s flygstrategi.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Som Edward Riedl vet pågår det en utredning om skatt på flygresor. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 30 november 2016. Därefter kommer betänkandet beredas på sedvanligt sätt.

Stockholm den 17 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.