Finansieringen av Kvarkenfärjan

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa knyter ihop Kvarkenregionen. Trafiken är i behov av en ny färja som just nu planeras att byggas. Projektet skulle samfinansieras av Finland och Sverige där bland annat Umeå och Vasa kommun är iblandade. Tyvärr har den svenska staten inte skjutit till några pengar vilket gör att Umeå kommun på egen hand måste hitta finansiering för projektet från svensk sida. Den svenska statens ointresse äventyrar således hela färjetrafikens framtid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Kommer regeringen att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:850 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01587/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M) Finansieringen av Kvarkenfärjan

Edward Riedl har frågat mig om regeringen kommer att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja.

  • I februari kunde regeringen ställa sig bakom sjömotorvägsansökan inom CEF-programmet med namnet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, phase 2. Det planerade projektet inkluderar bland annat utveckling av en ny, innovativ färja mellan Umeå och Vasa.
  • I projektets CEF-ansökan och underlag framgår att projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, phase 2 finansierar de inkluderade aktiviteterna.
  • Sista ansökningsdag till Europeiska kommissionen var den 16 februari. Nu är det upp till kommissionen att utvärdera ansökningarna. Tidigast i sommar väntas slutgiltigt beslut om vilka transport- och infrastrukturprojekt som erhåller medfinansiering från fonden.

Stockholm den 2 mars 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.