Fängslad Fateh Jamus

Skriftlig fråga 2005/06:1553 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-05-08
Anmäld
2006-05-08
Anmäld
2006-05-09
Besvarad
2006-05-17
Svar anmält
2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 8 maj

Fråga 2005/06:1553 av Veronica Palm (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Fängslad Fateh Jamus

Fateh Jamus är en syrisk samvetsfånge som var fängslad i 16 år och nu åter är arresterad. Fateh är aktiv i MR- och demokratirörelsen i Syrien både nationellt och internationellt.

Fateh Jamus var nyligen i Europa för att bland annat delta på en internationell Amnestykonferens. Han besökte även Stockholm och som ordförande i riksdagens tvärpolitiska arbetsgrupp för mänskliga rättigheter hade jag möjlighet att få samtala med honom.

På väg hem arresterades Fateh Jamus av den syriska säkerhetstjänsten på flygplatsen i Damaskus den 1 maj. Nu hålls han fången utan möjlighet att varken träffa sin familj eller få rätt till en advokat. Riskerna är stora för att han utsätts för tortyr.

Jag väljer att ta upp Fateh Jamus som ett tecken på att situationen i Syrien är fortsatt svår. Och undrar med anledning av detta vad ministern avser att göra för att främja utvecklingen för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Syrien.

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1553 besvarad av

den 17 maj

Svar på frågorna 2005/06:1553 om fängslad Fateh Jamus och 1602 om Fateh Jamus försvinnande

Utrikesminister Jan Eliasson

Veronica Palm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja utvecklingen för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Syrien. Alice Åström har frågat vad jag avser att göra för att förmå de syriska myndigheterna att respektera mänskliga rättigheter så att sådana incidenter som drabbat Fateh Jamus inte inträffar.

Jag besvarar frågorna i ett gemensamt svar.

Jag delar Veronica Palms åsikt att situationen vad gäller demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna i Syrien är allvarlig. Undantagstillståndet från 1963 är alltjämt i kraft. I kombination med ett repressivt styrelseskick innebär detta allvarliga inskränkningar, inte minst i de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Bland annat genom vår ambassad i Damaskus agerar Sverige aktivt för att bevaka utvecklingen, och söka bidra till en förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Syrien. EU-kretsen tar regelbundet upp enskilda MR-fall med syriska företrädare. EU-representanter är dessutom i allt högre grad närvarande vid rättegångar i säkerhets- och militärdomstolar. Detta är ett resultat av bland annat svenska ansträngningar.

En särskilt utsatt kategori utgör de i landet verksamma MR-aktivisterna, till vilka hör Fateh Jamus. Kort efter att Fateh Jamus greps den 1 maj uppmärksammades Utrikesdepartementet på fallet. EU-kretsen i Damaskus följer nu noga utvecklingen i frågan.

Sverige kommer att fortsätta att bedriva en aktiv MR-politik i Syrien. En förbättrad situation för de mänskliga rättigheterna bör vara en av förutsättningarna för att processen avseende associeringsavtalet mellan Syrien och EU ska kunna gå vidare.

 

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.