Exportlicenser

Skriftlig fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-07-17
Överlämnad
2015-07-17
Sista svarsdatum
2015-07-31
Svarsdatum
2015-08-20
Besvarad
2015-08-20
Anmäld
2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I Sverige så har vi företag som exporterar ammunition för jakt- och sportskytte. Enligt uppgift så får de inte exportlicens för att exportera sina varor till Serbien. Enligt samma källa så är det tydligen så att andra EU-länder säljer till Serbien och att företag som tillverkar liknande ammunition i Serbien exporterar till Sverige.

Jag vill därför fråga ministern varför företag i Sverige inte kan få exportlicens till Serbien för ammunition som används i jakt – och sportskytte?

Svar på skriftlig fråga 2014/15:737 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S) Exportlicenser

Krister Örnfjäder har frågat statsrådet Mikael Damberg varför företag i Sverige inte kan få exportlicens till Serbien för ammunition som används i jakt- och sportskytte? Ansvarsfördelningen inom regeringen är sådan att det ankommer på mig att besvara frågan.

Regler om export av civil ammunition för jakt- och sportskytte återfinns dels i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, dels i EU-förordningen 258/2012 om införande av FN:s vapenprotokoll. För svensk del är det Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som prövar frågor om tillstånd till utförsel av civil jakt- och sportskytteammunition till länder utanför EU.

Om det inte föreligger hinder för export, t.ex. ett vapenembargo mot landet i fråga, gör ISP en bedömning av alla omständigheter som kan vara relevanta för ett ärende, t.ex. situationen vad gäller mänskliga rättigheter, risken för väpnade konflikter och risken för avledning. Vad gäller civil ammunition för jakt- eller sportskytte råder inget förbud mot export till Serbien. Generellt godkänner emellertid ISP endast export till mottagare som bedöms vara tillförlitliga och som är etablerade och väl kända i destinationslandet. Detta med hänsyn till risken för att ammunitionen annars skulle kunna hamna i orätta händer.

Stockholm den 20 augusti 2015

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.