Till innehåll på sidan

Ersättning till kollektivtrafikanter under pandemin

Skriftlig fråga 2019/20:2054 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2020-08-26
Överlämnad
2020-08-27
Anmäld
2020-09-03
Svarsdatum
2020-09-10
Sista svarsdatum
2020-09-10
Besvarad
2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Coronaviruset har förändrat vårt sätt att leva. Det är alltifrån hur vi arbetar till på vilka sätt vi tar oss till våra arbetsplatser. Medan en del har möjlighet att jobba hemifrån har många runt om i vårt land samhällsbärande tjänster som gör att de måste vara fysiskt på arbetsplatsen. Det är tandhygienister, sjuksköterskor, barnskötare, lärare, lokalvårdare och många andra viktiga yrkesgrupper som gör att samhällets hjul fortsätter rulla under de allra svåraste tider. Det är av yttersta vikt att vägen till arbetsplatsen är trygg även under en pandemi, och av den anledningen är det väsentligt att det finns möjliga alternativ för framkomligheten när det är trängsel i kollektivtrafiken.

Jag har haft mycket kontakt med Resenärsforum med anledning av smittorisk och trängseln i kollektivtrafiken. Det är oklart vad som gäller för frånåkta resenärer när bussen, pendeltåget eller spårvagnen anses fullsatt. Det kan tyckas vara ett litet problem i storstäderna med tät kollektivtrafik, men för andra som till exempel har en buss att passa för att hinna med ett tåg är det viktigt att vara säker på att komma fram. Det ska inte råda några tvivel om det.

Lagen om kollektivresenärers rättigheter möjliggör annat transportsätt om man riskerar att komma 20 minuter för sent på grund av en trafikhändelse. Men vad gäller om trafikhändelsen består i att det kollektiva färdmedlet anses fullsatt med de restriktioner och mått vi använder i dag?

Med anledning av ovan vill jag fråga justite- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att resor med taxi eller egen bil ska vara ersättningsgilla för kollektivtrafikanter om de blir frånåkta på grund av trängsel och därmed riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till sin slutdestination?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2054 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Ju2020/03059

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2054 av Lars Mejern Larsson (S)
Ersättning till kollektivtrafikanter under pandemin

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att resor med taxi eller egen bil ska vara ersättningsgilla för kollektivtrafikanter om de blir frånåkta på grund av trängsel och därmed riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till sin slutdestination.

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter från 2016 infördes för att stärka resenärernas rätt till ersättning vid förseningar och för att tillförsäkra att de får bra reseinformation Om det kan befaras att en resa i kollektivtrafiken blir mer än 20 minuter försenad och resenären väljer att ta sig fram till resmålet på annat sätt (t.ex. med taxi eller egen bil), har resenären enligt lagen rätt att få ersättning av transportören för den extra kostnaden. Alternativt kan resenären välja att fortsätta resan med transportören, dvs. invänta nästa avgång, och begära att få tillbaka en andel av biljettpriset, ett prisavdrag. Det finns inget undantag från rätten till ersättning eller prisavdrag på grund av sådana extraordinära händelser som ligger utanför transportörens kontroll, dvs. det som brukar kallas force majeure.

Kollektivtrafikresenärerna har alltså genom 2016 års lag redan tillförsäkrats sådana mycket starka rättigheter vid förseningar som Lars Mejern Larsson efterfrågar. Det finns därför inte anledning till några nya initiativ.

Stockholm den 10 september 2020

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.