Till innehåll på sidan

ersättning för skador vid översvämningar

Skriftlig fråga 2000/01:1696 av Ågren, Jan-Erik (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-09-17
Anmäld
2001-09-18
Besvarad
2001-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 17 september

Fråga 2000/01:1696

av Jan Erik Ågren (kd) till näringsminister Björn Rosengren om ersättning för skador vid översvämningar

De senaste dagarna har vi återigen bevittnat en naturkatastrof i Sundsvalls-området och kring Ljusnan. Förödelsens omfattning kan ingen bedöma än. Regnet kommer att fortsätta, och översvämningarna blir därmed ännu mer förödande. Periodvis har mer än ett 20-tal vägar varit avstängda, inte bara läns- och riksvägar utan till och med E 4. Järnvägstrafiken norrut och västerut från Sundsvall är inställd sedan flera dagar. Järnvägstrafiken söderut går med reducerad fart de närmaste milen från Sundsvall. Ett stort antal enskilda människor är berörda hittills. Vägar är avskurna, broar är bortspolade, inte bara källare utan många hus är vattenfyllda. Ett antal människor har evakuerats. Militär från Östersund har inkallats för att hjälpa till.

De översvämningar som nu inträffar har många enskilda inte haft någon möjlighet att förutse och skydda sig emot. Knappast heller företag och berörda kommuner.

Även banverket och vägverket drabbas av oförutsebara kostnader igen.

En risk även denna gång är att människor kommer att få uppleva att de inte får ersättning för de uppkomna skadorna eftersom försäkringsskyddet inte täcker skador vid liknande naturkatastrofer. Det behövs mer än ord för att hjälpa dem som drabbas. Det behövs även pengar.

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att lindra skadeverkningarna för de som drabbats av denna översvämningskatastrof?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.