Epatraktorer och A-traktorer

Skriftlig fråga 2019/20:1042 av Laila Naraghi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-03-03
Överlämnad
2020-03-04
Anmäld
2020-03-05
Svarsdatum
2020-03-11
Sista svarsdatum
2020-03-11
Besvarad
2020-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Epatraktorer och A-traktorer har stor betydelse för många unga runt om i Sverige. Fordonen ger frihet och ökad självständighet för ungdomar som ofta bor på platser dit sista bussen (om det ens finns någon) går redan på eftermiddagen. Epatraktorerna och A-traktorerna är helt enkelt ett älskat och oumbärligt färdmedel för många på landsbygden. Dessutom är de en naturlig del av vår svenska kultur som stimulerar ungas teknikintresse.

Tyvärr dras epatraktorerna och A-traktorerna med gammal lagstiftning. De regleras som traktorer och påverkas av en lagstiftning som inte tar hänsyn vare sig till den moderna utvecklingen på området eller till miljön.

Skillnaden i maxhastighet mellan epatraktorerna och A-traktorerna å ena sidan och EU-mopeden och mopedbilen å andra sidan är för många obegriplig. Epatraktorerna och A-traktorerna får köra max 30 kilometer i timmen, till skillnad från EU-mopeden och mopedbilen som får köra 45 kilometer i timmen, trots att epatraktorerna och A-traktorerna är betydligt mer robusta och säkra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Båda kan som bekant köras från 15 års ålder och båda kräver körkort. Vid en olycka är skaderisken större för den som kör en mopedbil eller EU-moped, vilket blir särskilt tydligt på landsbygden där man ofta möter tung trafik på mindre vägar.

Dessutom innebär lagstiftningen att många epatraktorer och A-traktorer måste ha ett betydligt högre varvtal än vad som krävs för att framdriva fordonet. Det innebär förutom ett kraftigt slitage på motorn också ökad bränsleförbrukning. Ur miljösynpunkt är detta naturligtvis förkastligt.

Häromåret infördes nya besiktningskrav för epatraktorer och A-traktorer. De innebär ökad kontroll av fordonen och förbättrad säkerhet. Denna modernisering av regleringen av epatraktorer och A-traktorer bör kombineras med en uppdatering även av andra regleringar vad gäller epatraktorer och A-traktorer, till exempel hastighet och varvtal. Svensk lagstiftning måste vara sammanhängande och begriplig. Inte sällan uppfattas tyvärr nuvarande ordning för epatraktorer och A-traktorer som ingetdera.

I Finland pågår nu arbete kring en ny fordonstyp lätt bil med en maximal hastighet på 60 kilometer i timmen. Avsikten med de lätta bilarna, enligt det finska kommunikationsministeriet, är att erbjuda unga ett nytt och säkrare färdsätt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av den lagstiftning som gäller för epatraktorer och A-traktorer?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1042 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2020/

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1042 av Laila Naraghi (S)
Epatraktorer och A-traktorer

Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den lagstiftning som gäller för epatraktorer och A-traktorer.

Jag delar Laila Naraghis uppfattning att A-traktorer har betydelse för många unga i vårt land. Det är min uppfattning att regelverket på detta område måste ta hänsyn till dessa fordons betydelse för unga människors behov av mobilitet, men även aspekter som säkerhet och miljöpåverkan.

Frågorna som lyfts av Laila Naraghi regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (VVFS 2003:19). Trots att regelverket inte justerats på länge har det skett förändringar. Tillämpningen av befintligt regelverk har exempelvis ändrats, så att det inte behövs högre varvtal för en A-traktor än vad som krävs för att framdriva fordonet. Detta har varit bra för miljön.

Transportstyrelsen har också meddelat att de ser över föreskrifterna om A-traktorer, med utgångspunkten att regelverket behöver moderniseras. Jag tycker att Transportstyrelsens initiativ är välkommet och jag kommer att följa det arbetet.

Stockholm den 11 mars 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.