Till innehåll på sidan

Energiprojekt av gemensamt intresse (PCI-projekt)

Skriftlig fråga 2022/23:580 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-19
Överlämnad
2023-04-19
Anmäld
2023-04-20
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Projects of Common Interest (PCI) är projekt som EU pekar ut som strategiskt viktiga när det kommer till energiinfrastruktur. Det finns en stor mängd olika varianter på projekt, alltifrån elledningar till pipelines för gas. Det är självklart viktigt att dessa fokuserar på förnybara strukturer och ett minskat behov av fossila bränslen.

Projekten ska vara gränsöverskridande och skapa ökad konkurrens på energimarknaden. Dessutom ska de hjälpa till att öka graden av förnybar energi och diversifiera EU:s energibehov.

Det finns stora EU-medel att hämta hem inom dessa projekt, och grannländer som Danmark och Finland har ett mycket aktivt arbete för att få in sina projekt på listan. Här uppfattas Sverige ligga betydligt sämre till och inte arbeta lika aktivt. Det är klart bekymmersamt då vi vet att det finns många typer av projekt som Sverige kan ha stor nytta av och där det kan finnas gränsöverskridande intressen. Det kan handla om alltifrån vätgaspipelines i Bottenviken till elledningar som binder ihop Sverige med andra länder via stora havsbaserade vindkraftsparker. Det betyder också att kostnaderna sjunker om vi kan få delfinansiering av EU, vilket i slutändan betyder lägre kostnader för elen eller vätgasen för såväl hushåll som företag.

Sverige är en av de största nettobetalarna till EU och är samtidigt dålig på att hämta hem medel från de olika fonder som finns. Här behövs ett betydligt mer aktivt arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur kommer ministern och regeringen att agera för att öka andelen EU-medel som går tillbaka till Sverige via olika fonder som exempelvis PCI-projekten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:580 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/02944 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:580 av Rickard Nordin (C)
Energiprojekt av gemensamt intresse (PCI-projekt)

Rickard Nordin har frågat mig hur jag och regeringen kommer att agera för att öka andelen EU-medel som går tillbaka till Sverige via olika fonder som exempelvis PCI-projekten.

Jag vill börja med att säga att den reviderade förordningen om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur (TEN-E) antogs 2022. Förordningen är alltså väldigt ny och processen för att bli ett projekt av gemensamt intresse, så kallat PCI-projekt, pågår under en tvåårsperiod innan kommissionen presenterar PCI-listan i form av en delegerad akt. Totalt innehåller förordningen fem infrastrukturkategorier; elnät, smarta gasnät, vätgas, elektrolysanläggningar samt koldioxid.

Enligt förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer ska Energimarknadsinspektionen bland annat ta fram och offentliggöra en handbok som ger stöd och vägledning till den som vill veta mer och ansöka om särskilt finansiellt stöd för att genomföra PCI-projekt för gränsöverskridande energiinfrastruktur.

Stockholm den 26 april 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.