Till innehåll på sidan

En konkurrenskraftig sjöfart

Skriftlig fråga 2020/21:1641 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-04
Överlämnad
2021-02-04
Anmäld
2021-02-05
Svarsdatum
2021-02-17
Sista svarsdatum
2021-02-17
Besvarad
2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Det finns stor politisk vilja i Sverige när det gäller en starkare och mer konkurrenskraftig sjöfart. Det märkte jag inte minst när jag i förra veckan fick lyssna till styrelsen i Vänerhamn. Samtidigt råder det oro för att höjda farleds- och lotsavgifter ska minska svensk sjöfart på sikt. Detta skriver bland annat Värmlands Folkblad om.

Det finns enorm potential i svensk sjöfart. Regeringen har länge arbetat med att stärka sjöfarten, men coronapandemin har dessvärre påverkat dess förutsättningar. I Vänerregionen ser man nu att konkurrensförutsättningarna för sjöfarten har minskat, och man pekar bland annat på de höjda farledsavgifterna. Sjöfarten har en mycket viktig roll att spela för ett hållbart transportsystem.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

 

Vad gör regeringen i dag för att underlätta överföringen av gods till sjöfart, och hur stärker vi förutsättningarna för en mer konkurrenskraftig sjöfart?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.