Till innehåll på sidan

EMV-samordnare

Skriftlig fråga 2004/05:1875 av Hammarbergh, Krister (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-06-14
Anmäld
2005-06-14
Besvarad
2005-06-28
Svar anmält
2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 juni

Fråga 2004/05:1875

av Krister Hammarbergh (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-samordnare

Under senare tid har det pågått en diskussion om så kallade EMV-varor inom dagligvaruhandeln.

EMV-varor är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader, exempelvis mobiltelefonmarknaden. Tillvägagångssättet skiljer sig inte mellan de olika marknaderna. Distributören sätter sitt eget varumärke på en produkt tillverkad av någon annan. Man kan därmed uppnå en prispress på produkterna ut till konsumentled, samtidigt som man riskerar sitt eget varumärke och inte tillverkarens i de fall att konsumenterna inte skulle vara nöjda med varorna.

På Elmia Food Mart uppgav jordbruksministern att hon ser EMV-varorna som ett problem. Hon hänvisade här till att den svenska livsmedelsproduktionen skulle kunna hotas, men även att EMV-varor skulle vara ett problem för svenska konsumenter. Ministern hävdade vidare att hon skulle prioritera frågan om ursprungsmärkning, och antyder att hon kommer att reglera frågan politiskt. Regeringen har vidare inom departementet gett i uppdrag till ett kansliråd att särskilt bevaka frågan om EMV. Vad uppdraget består i förefaller något oklart.

Jag har följande fråga till statsrådet Ann-Christin Nykvist:

Statsrådet har gett i uppdrag till ett av sina kansliråd att särskilt bevaka EMV-frågorna, vad ingår i detta uppdrag?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1875 besvarad av

den 28 juni

Svar på fråga 2004/05:1875 om EMV-samordnare

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Krister Hammarbergh har frågat mig vilket uppdrag jag givit ett av mina kansliråd att särskilt bevaka EMV-frågorna och vad som ingår i detta uppdrag.

I min roll som statsråd har jag att bevaka de frågor som faller inom mitt ansvarsområde som jordbruks- och konsumentminister.

Tjänstemännen i Regeringskansliet har till uppgift att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag samt att utreda aktuella frågor. Inom departementet är det främst Konsumentenheten som arbetar med frågor som rör handelns utveckling.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.