Till innehåll på sidan

Elprisstödets utformning för ekonomiska föreningar och kooperativa näringsidkare

Skriftlig fråga 2022/23:243 av Ewa Pihl Krabbe (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-19
Överlämnad
2023-01-19
Anmäld
2023-01-20
Svarsdatum
2023-02-01
Sista svarsdatum
2023-02-01
Besvarad
2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Enligt beslut från Energimarknadsinspektionen ska ett tak på två miljoner euro tillämpas vad gäller elprisstödet för näringsidkare. Dock framgår ej hur en koncern ska hanteras/definieras utifrån taket på stödet om två miljoner euro. I beslutet för hur stödet ska betalas ut går det inte att utläsa om taket gäller koncernen som sådan eller per bolag i en koncern.

Det är viktigt att utformningen av elprisstödet inte görs på ett sätt där svensk industris konkurrensförmåga begränsas av andra regler än våra konkurrentländer i EU. Det finns ingen rättvisa eller egenvärde i att utforma elprisstödet efter företagens val av organisationsform. Utformningen behöver vara neutral, då det är själva elanvändningen i ett företag som är det viktiga, inte om företaget ägs av en koncern.

Nuvarande förslag om utformning av stödet till företag missgynnar ekonomiska föreningar utan personligt ansvar och kooperativa sammanslutningar. Det upplevs som orättvist och ger konkurrensfördelar till företag som har valt annan organisationsform.

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges följande: ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

Avser ministern att säkerställa en rättvis fördelning av elprisstödet till svenska näringsidkare oavsett val av organisationsform?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.