Till innehåll på sidan

Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Skriftlig fråga 2015/16:903 av Pia Hallström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-02
Överlämnad
2016-03-03
Anmäld
2016-03-04
Svarsdatum
2016-03-09
Sista svarsdatum
2016-03-09
Besvarad
2016-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 16 juni 2015 inlämnade jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Frågan gällde lagen om elektronisk övervakning vid utvidgat kontakförbud. Min fråga till justitieministern var när regeringen kommer att tillsätta en utredning som ser över om kraven för när kontaktförbud får förenas med fotboja är för högt ställda. Detta i enlighet med ett tillkännagivande den 15 mars 2015.

Min uppfattning i det svar justitieministern gav var att han delade riksdagens uppfattning och att ministerns målsättning var att inleda ett utredningsarbete under hösten 2015.

Ingen utredning i frågan har i dagsläget tillsatts.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer regeringen att tillsätta en utredning som ser över om kraven för när kontaktförbud får förenas med fotboja är för höga ställda?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:903 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01936/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:903 av Pia Hallström (M) Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Pia Hallström har frågat mig när regeringen kommer att tillsätta en utredning som ser över om kraven för när kontaktförbud får förenas med fotboja är för höga.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är ett högt prioriterat område för regeringen. Lagen om kontaktförbud syftar till att ge skydd för personer som förföljs eller på annat sätt trakasseras. Ofta är det kvinnor som drabbas och de som utsätter dem är män som de har eller har haft en nära relation med. I syfte att förstärka kontaktförbudens skyddseffekt infördes år 2011 en möjlighet att övervaka vissa kontaktförbud elektroniskt. Möjligheten till sådan elektronisk övervakning har dock kommit att användas i mycket liten utsträckning. Jag anser därför – och detta har jag tidigare svarat Pia Hallström – att det är angeläget att närmare analysera vilka skäl som ligger bakom den begränsade användningen av elektronisk övervakning och vad det har för betydelse för det skydd som kontaktförbudet är avsett att ge.

Jag gav därför i går, den 8 mars 2016, en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över förutsättningarna för att elektroniskt övervaka ett kontaktförbud och ta ställning till om regleringen är ändamålsenligt utformad eller om det finns skäl att förändra den. Om utredaren bedömer att det finns behov av att kunna använda elektronisk övervakning i fler situationer än vad som medges enligt nuvarande reglering ska utredaren lämna förslag till nödvändiga författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 17 januari 2017.

Stockholm den 9 mars 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.