Till innehåll på sidan

Distanshandel med kvalitetsvin

Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-03-22
Överlämnad
2017-03-22
Anmäld
2017-03-23
Svarsdatum
2017-03-29
Sista svarsdatum
2017-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Socialdepartementet publicerade i höstas en promemoria (Ds 2016:33) som föreslår att privatpersoners möjlighet att köpa vin via e-handel från annat EU-land hindras. Om lagförslaget genomförs kommer det omedelbart att slå ut flera etablerade och lagliga företag som specialiserat sig på ett brett utbud av kvalitetsviner som inte finns i Systembolagets sortiment. Flera av instanserna i den remissrunda som genomförts har haft EU-rättsliga invändningar mot lagförslaget, däribland Svea hovrätt, Kommerskollegium och Advokatsamfundet. Mot den bakgrunden kan det inte uteslutas att någon part väljer att driva frågan till EU-domstolen om Sverige skulle genomföra förslaget i promemorian.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka initiativ eller åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av förslaget i Ds 2016:33?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.