Till innehåll på sidan

Det internationella arbetet mot klustervapen

Skriftlig fråga 2006/07:1073 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-04-24
Anmäld
2007-04-25
Fördröjd
2007-05-08
Svar anmält
2007-05-09
Besvarad
2007-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 april

Fråga

2006/07:1073 Det internationella arbetet mot klustervapen

av Veronica Palm (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I slutet av februari avslutades en internationell regeringskonferens i Oslo om klustervapen. Slutdeklarationen från mötet, som 46 av 49 närvarande länder inklusive Sverige ställde sig bakom, slår fast att ett internationellt avtal som ”förbjuder användning, produktion, överföring och lagring av klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner” ska vara slutförhandlat senast i slutet av 2008.

Oslodeklarationen innehåller inte någon definition av vilka typer av klustervapen som ska omfattas av ett framtida förbud. Detta lär bli föremål för intensiva diskussioner under de regeringsmöten som nu kommer att hållas inom ramen för den fortsatta så kallade Osloprocessen.

Flera länder som deltar i Osloprocessen har uttryckt sitt stöd för ett heltäckande förbud och ett omedelbart moratorium av klustervapen. Några länder har redan vidtagit åtgärder på nationell nivå; längst har Belgien gått genom att införa ett nationellt förbud samt Norge, Österrike och Bosnien och Hercegovina genom att införa nationella moratorium.

Sverige har argumenterat för ett internationellt avtal som reglerar användningen av klustervapen samt förbjuder vissa typer av äldre klustervapen.

I maj ska nästa regeringskonferens inom ramen för Osloprocessen hållas i Lima, Peru. Mycket tyder nu på att Norge, som tillsammans med tre andra länder leder förberedelsearbetet inför mötet, kommer att lägga fram ett förslag för diskussion på mötet som innebär ett ganska omfattande förbud av klustervapen.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta i syfte att åstadkomma ett internationellt förbud mot klusterbomber?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.