Till innehåll på sidan

den politiska situationen i Vitryssland

Skriftlig fråga 2003/04:1616 av Wigström, Cecilia (fp)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-09-10
Anmäld
2004-09-14
Besvarad
2004-09-16
Svar anmält
2004-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 september

Fråga 2003/04:1616

av Cecilia Wigström (fp) till utrikesminister Laila Freivalds om den politiska situationen i Vitryssland

I november 2003 bildades ett liberalt parti i Vitryssland, Progressiva frihetspartiet (PSP). Registreringen av partiet godkändes inte av Justitiedepartementet med hänvisning till att administrativa regler i lagen om politiska partier inte efterföljts. Partiet genomförde under våren en helt ny grundandekongress för att uppfylla alla regler. Den 1 september beslutade Justitiedepartementet att partiet ändå inte får registrera sig som parti. Denna gång för att några av de nödvändiga 1 000 namnunderskrifterna påstås vara förfalskade.

Samtidigt utlyste president Alexander Lukashenka en folkomröstning till den 17 oktober. Den ska gälla huruvida den begränsning till två mandatperioder för varje president, som nu gäller, ska avskaffas eller inte. De val som hittills hållits i Vitryssland har inte uppfyllt OSSE:s krav eftersom vallagen tillsammans med presscensur och inskränkt organisationsfrihet möjliggör för myndigheterna att styra valresultatet. Lukashenka bäddar för att behålla makten utan att folket fått en demokratisk chans att säga sitt. Allt detta innebär en akut förstärkning av diktaturen i Vitryssland. För att motverka utvecklingen borde den svenska regeringens krav på 20 % i egen insats för svenska biståndsorganisationers projekt i Vitryssland upphävas.

Vilka åtgärder ämnar utrikesministern vidta för att stärka de demokratiska krafterna i Vitryssland och motarbeta Lukashenkas diktatoriska grepp?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1616 besvarad av

den 16 september

Svar på fråga 2004/05:1616 om den politiska situationen i Vitryssland

Utrikesminister Laila Freivalds

Cecilia Wigström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stärka de demokratiska krafterna i Vitryssland och motarbeta Lukasjenkos diktatoriska grepp.

Den negativa utvecklingen i Vitryssland den senaste tiden är på många sätt oroväckande och det är av stor vikt att Sverige som grannland bidrar till att stödja en demokratisk utveckling. Sverige är redan i dag en av de största biståndsgivarna i landet och regeringens ambition är att öka och bredda detta stöd.

Regeringen finansierar via Sida och Svenska institutet en rad insatser och samarbetsprojekt för att skapa förståelse för demokratins kultur och främjande av medborgarnas deltagande i det politiska livet i Vitryssland.

Det är beklagligt att president Lukasjenko utlyst en folkomröstning om en ändring av konstitutionen. Vi välkomnar därför att Europeiska unionens råd för allmänna frågor och yttre förbindelser den 13 september antog rådsslutsatser där EU uttrycker stor oro över att president Lukasjenko har beslutat att genomföra en folkomröstning för att kunna fortsätta kandidera som president för Vitryssland ett obegränsat antal gånger. Rådsslutsatserna innehåller även krav på demokratiska och rättvisa val enligt OSSE:s och Europarådets normer.

I dag pågår en aktiv diskussion inom EU om hur vi tillsammans kan agera inför det kommande vitryska parlamentsvalet. Från svensk sida kommer vi att skicka tre långtidsobservatörer och fem korttidsvalobservatörer.

Diskussionerna inom EU omfattar även hur vi kan öka stödet till det civila samhället, fria medier och oppositionen. Sverige är pådrivande för att detta stöd ska fördjupas och utökas. Som ett exempel vill jag nämna ett besök i Bryssel i maj av vitryska oppositionspolitiker, inklusive representanter från Respublikagruppen och företrädare för det civila samhället. Sverige delfinansierade besöket som syftade till att ge en möjlighet för oppositionen att mer direkt dela med sig av sin syn på samarbetet mellan Vitryssland och EU.

Den senaste tidens utveckling i Vitryssland illustrerar behovet att vi både bilateralt och multilateralt ökar vårt stöd till de demokratiska krafterna i landet.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.