Dalregementets fastigheter

Skriftlig fråga 2022/23:753 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-07
Överlämnad
2023-06-08
Anmäld
2023-06-09
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Det krisdrabbade fastighetsbolaget SBB kan komma att tvingas att sälja flera av sina fastigheter, bland annat de fastigheter som Dalregementet nu hyr in sig i. Det går inte att utesluta att de kan hamna i utländsk ägo.

Försvarsmaktens verksamheter är känsliga och säkerhetsklassade, och med den upprustning som nu sker och den oro som råder i vår absoluta närhet med kriget i Ukraina skulle en sådan försäljning kunna bli förödande.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson blir därför:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att se till att fastigheterna vid Dalregementet och andra säkerhetskänsliga fastigheter inte hamnar i utländsk ägo?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:753 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)

Fi202 3/ 0 1958 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:753 av Mikael Larsson (C)
Dalregementets fastigheter

Mikael Larsson har frågat försvarsminister Pål Jonsson om ministern och regeringen avser att vidta några åtgärder för att se till att fastigheterna vid Dalregementet och andra säkerhetskänsliga fastigheter inte hamnar i utländsk ägo.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I Sverige genomförs för närvarande den största satsningen på försvaret i modern tid. Fortifikationsverket förvärvar, renoverar och bygger nya byggnader runt om i landet som ett led i detta. I vissa fall där det bedöms som lämpligt hyr man också lokaler av privata aktörer.

Fastigheter där säkerhetspolitiskt känslig verksamhet bedrivs ska ha lämpliga ägare. Fortifikationsverket har ett ansvar för att följa utvecklingen gällande de lokaler som hyrs och informerar Regeringskansliet löpande om hur myndighetens verksamhet påverkas. Skulle behov uppstå är regeringen beredd att vidta nödvändiga åtgärder.

Regeringen följer utvecklingen inom fastighetsområdet noga.

Stockholm den 14 juni 2023

Niklas Wykman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.