Till innehåll på sidan

Covid-19-vacciner i ett längre perspektiv

Skriftlig fråga 2021/22:1658 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-05-31
Överlämnad
2022-05-31
Anmäld
2022-06-01
Svarsdatum
2022-06-08
Sista svarsdatum
2022-06-08
Besvarad
2022-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Pandemin plågar fortfarande världen. Även om situationen är hanterlig i Sverige så kräver covid-19 fortsatt stor uppmärksamhet. Hälso- och sjukvården har patienter med allvarlig sjukdom, och många människor behöver vara sjukskrivna på grund av covid-19.

Vaccin har varit och är en viktig åtgärd för att minska effekterna av covid-19. Vaccinationerna kunde genomföras under 2021 med gott resultat vilket ledde fram till att de så kallade pandemilagarna kunde upphöra den 31 mars i år. Vaccinationerna erbjuds fortsatt och kommer att behövas under överskådlig tid.

Glädjande nog invigdes en svensk covid-19-vaccinfrabrik för ett tag sedan, och det innebär dels att vi får möjlighet till produktion på hemmaplan, dels att utbudet av olika slags vacciner mot covid-19 kan breddas.

Hittills har Sverige nästan enbart köpt vacciner som bygger på så kallad mRNA. De har god effekt och bedöms vara säkra. Samtidigt finns andra vacciner numera tillgängliga. Vaccinerna utvecklas ständigt och det är nödvändigt att Sverige säkrar tillgången till effektiva och säkra vacciner långsiktigt.

Produktion av vacciner är en del av Life Science, och regeringen har höga ambitioner för denna viktiga sektor vilket är välkommet. När nu pandemin övergått i en annan fas behöver det långsiktiga behovet av olika slags vacciner mot covid-19 säkras.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern och regeringen säkerställa att covid-19-vacciner med olika verkningsmekanismer tillgängliggörs för den svenska befolkningen och att svensk vaccinproduktion har möjlighet att utvecklas till nytta för framtida pandemier?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1658 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2021/22:1658 av Acko Ankarberg Johansson (KD) Covid-19-vacciner i ett längre perspektiv

Acko Ankarberg Johansson har frågat mig hur jag och regeringen avser säkerställa att covid-19-vacciner med olika verkningsmekanismer tillgängliggörs för den svenska befolkningen och att svensk vaccinproduktion har möjlighet att utvecklas för nytta till framtida pandemier.

Vaccinstrategin som presenterades våren 2020 fungerar väl. Sverige har spridit riskerna och tagit höjd för olika scenarier av pandemins utveckling. Vi har införskaffat en bred vaccinportfölj och därmed uppnått ett brett utbud av vaccinsorter, vilket ger handlingsutrymme för Folkhälsomyndigheten när det gäller bedömningen av vilka vaccin som rekommenderas till befolkningen. Regeringen och berörda myndigheter följer fortsatt vaccinutvecklingen och agerar vid behov för att säkra tillgången.

En målsättning är att Sverige ska bidra med vaccintillverkning i framtiden, såväl för eget bruk som för export. Därför är det, som frågeställaren uppmärksammar, mycket glädjande att en ny vaccinfabrik nyligen invigdes i Solna. I oktober 2021 beslutade regeringen en satsning på en innovationshubb för processutveckling av vaccin och biologiska läkemedel i Matfors, där Vinnova under två år bidrar med 50 miljoner kronor. Innovationshubben och den anläggning som den kopplas till kommer att möjliggöra utveckling och produktion av RNA- och DNA-baserade vaccin i Sverige.

Regeringen har även gett Vinnova i uppdrag att tillsammans med myndigheter i Norge, Finland och Danmark, samt konsult på Island, genomföra en gemensam studie om potentialen för ett nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner. Studien publiceras inom kort och förväntas ge inblick i hur Norden genom samarbete kan stärka sin beredskap och bättre bidra till det omfattande beredskapsarbete som nu initieras på EU-nivå.

Här spelar nystartade HERA (Health Emergency and Preparedness Response Authority) en central roll med dess uppdrag att förebygga, upptäcka och snabbt svara på hälsokriser, och genom satsningar på forskning och innovation främja den industriella kapaciteten för distribution av vaccin.

Allt det här bidrar tillsammans till att stärka Sveriges beredskap.

Stockholm den 8 juni 2022

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.