Till innehåll på sidan

colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar

Skriftlig fråga 2003/04:115 av Ohly, Lars (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-10-22
Anmäld
2003-10-22
Besvarad
2003-10-30
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2003-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 22 oktober

Fråga 2003/04:115

av Lars Ohly (v) till utrikesminister Laila Freivalds om colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar

Den 11 november förra året fick en fyrabarnsmamma och ordföranden i det colombianska lärarfacket i regionen Casanare besked från Invandrarverket att hon hade fått asyl i Sverige på grund av den grova förföljelse hon utsatts för av paramilitära grupper i Colombia. Anledningen till paramilitärens förföljelser var att hon avslöjat massakrer och andra grova förbrytelser mot civilbefolkningen genomförda av paramilitären. I Colombia har hon eftersökts av paramilitären som inte fått svar av dem som känner henne. Nu har paramilitären i stället tagit hämnd på hennes familj och släktingar. En kusin har påträffats död och bestialiskt torterad. En annan kusin, 23 år gammal och tvåbarnsfar, har också kidnappats och dödats. För några dagar sedan dödades hennes bror. Genom en blixtaktion av Lärarinternationalen fick denna regionordförande i lärarfacket, hennes make och barn en fristad i Sverige. Nu hämnas paramilitären på hennes anhöriga. Presidenten och statsledningen är generellt sett alltid ansvariga för vad som sker i landet, men särskilt ansvarig för massakrerna, morden och andra förbrytelser är presidenten som har gamla och nära kontakter med paramilitären. Det är väl känt att president Uribe i Colombia har sådana kontakter. Särskilt misstänkt blir presidenten då han infört ett angiverisystem för att komma åt oppositionella inom politiska partier, fackföreningar och kvinnoorganisationer. Mot bakgrund dessa förhållanden vill jag fråga utrikesminister Laila Freivalds:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för förmå den colombianska regeringen att avstå från att medverka till paramilitärens mord på släktingar till oppositionella som flytt undan paramilitärens förföljelser?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:115 besvarad av

den 30 oktober

Svar på fråga 2003/04:115 om colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar

Utrikesminister Laila Freivalds

Lars Ohly har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förmå den colombianska regeringen att avstå från att medverka till paramilitärens mord på släktingar till oppositionella som flytt undan paramilitärens förföljelser.

Colombias regering är demokratiskt vald och har enligt opinionsundersökningar stöd av ungefär 70 % av befolkningen. Den största paramilitära grupperingen, AUC, finns upptagen på EU:s så kallade terroristlista. Påståendet att regeringen skulle medverka till mord som paramilitärer utför på släktingar till oppositionella får stå för Lars Ohly.

Det förekommer dock uppgifter om kopplingar mellan försvarsmakten och paramilitära grupper. Sverige och EU har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att regeringen ökar sina ansträngningar för att sådana band avbryts. Likaså att regeringen måste öka sina ansträngningar för att garantera säkerheten för politiskt aktiva. EU var till exempel drivande i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (MRK) när den i samband med vårens möte fördömde hot, attacker, kidnappningar och avrättningar av personer som utövar fredliga politiska aktiviteter i Colombia.

I början av juli i år hölls ett möte i London om situationen i Colombia med deltagande från bland annat EU:s medlemsstater, FN, USA och Colombia. Regeringsrepresentanterna antog en deklaration där den colombianska regeringen bland annat uppmanades att vidta effektiva åtgärder för att motverka straffrihet vad avser MR-kränkningar, samt avbryta kopplingarna till de paramilitära grupperna. Colombia utfäste sig också att skydda ledare för det civila samhället som blir hotade. Sverige ingår i en arbetsgrupp som har bildats för att följa upp Londonmötet och syftet är att se till att samtliga parter som deltog vid mötet också uppfyller sina åtaganden.

Utöver Sveriges politiska engagemang för att främja respekten för mänskliga rättigheter i Colombia utgör landet också ett av de prioriterade länderna för det svenska utvecklingssamarbetet i Sydamerika. Demokrati och mänskliga rättigheter tillhör de prioriterade områdena. Inom ramen för detta ger Sida stöd till bland annat enskilda organisationer som arbetar för att främja respekten för mänskliga rättigheter, samt till ombudsmannaämbetet liksom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.