Till innehåll på sidan

byggnadsdeklarationer av fastigheter

Skriftlig fråga 2004/05:1598 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-05-11
Anmäld
2005-05-11
Besvarad
2005-05-18
Svar anmält
2005-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 maj

Fråga 2004/05:1598

av Lars Wegendal (s) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggnadsdeklarationer av fastigheter

Den 1 juli 2004 presenterade utredningen om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister med mera (SOU 2004:78) sitt första delbetänkande.

I betänkandet föreslås bland annat att en obligatorisk byggnadsdeklaration av fastigheter införs. Tanken är att deklarationen ska innehålla uppgifter om radon, ventilation och energianvändning. Av deklarationen ska det framgå när ventilationskontroller är genomförda och om radonhalten är uppmätt eller inte. Det ska även framgå av deklarationen hur hög radonhalten i så fall är.

Syftet med att införa en deklaration är att förebygga de problem som kan uppstå i inomhusmiljön. Deklarationen ska underlätta för fastighetsägare och hyresgäster att få en helhetsbild av hur energianvändningen, ventilationen och halten av radon påverkar inomhusmiljö i fastigheten.

När avser ministern att återkomma med förslag till riksdagen om införande av byggnadsdeklaration för fastigheter?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.