Byggandet av Kvarkenfärjan

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt rapporter från medierna tycks den finländska regeringen vara tveksam till att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja som ska gå mellan Umeå och Vasa.

Likt den nuvarande regeringen stödde den tidigare alliansregeringen projektet. Det behövs dock ett gediget arbete för att åter få med den finländska regeringen i båten – annars äventyras hela bygget. Här ligger ansvaret hos den svenska regeringen att övertyga Finland. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att få den finländska regeringen att medfinansiera byggandet av Kvarkenfärjan? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:790 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01260/TS

Näringsdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M) Byggandet av Kvarkenfärjan

Edward Riedl har frågat mig vad jag och regeringen gör för att få den finländska regeringen att medfinansiera byggandet av Kvarkenfärjan.

TEN-T är EU:s utpekade nätverk för transporter och CEF är EU:s tillhörande finansieringsprogram. Sjömotorvägsprojekt är den maritima delen av TEN-T och måste involvera minst två EU-länder. Sverige har varit drivande i utvecklandet av sjömotorvägs-konceptet eftersom TEN-T och CEF utgör viktiga komponenter för att utveckla och förbättra olika transportvägar inom unionen.

  • I början av februari kunde regeringen ställa sig bakom sjömotorvägsansökan inom CEF-programmet med namnet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, phase 2. Det planerade projektet inkluderar bland annat utveckling av en ny, innovativ färja mellan Umeå och Vasa.
  • Under beredningen har jag haft kontakt med min finska kollega gällande projektet Midway Alignment. Jag har meddelat svenska regeringens intention att undersöka möjligheten att ställa sig bakom projektets CEF-ansökan. Det är dock upp till respektive medlemslands regering att bedöma vidare om och hur de kan stötta ett projekt.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.