Till innehåll på sidan

burhöns

Skriftlig fråga 2002/03:69 av Emanuel Johansson, Jan (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-10-30
Anmäld
2002-10-30
Besvarad
2002-11-06
Svar anmält
2002-11-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 30 oktober

Fråga 2002/03:69

av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhöns

Ett av Sveriges största äggföretag, Aniara, vann i Länsrätten i Jönköping en tvist mot Jordbruksverket. Beslutet innebär att företaget inte kommer att behöva bygga om sina anläggningar till år 2004 utan att de kan fortsätta att hålla hönor i gamla burar. Ytterligare 33 äggproducenter står på kö i länsrätten och det väntade utslaget är att även de kommer ges rätt att hålla hönor i gamla burar. Det innebär att var femte höna i Sverige även fortsättningsvis kommer att sitta i de gamla burarna.

Min fråga till jordbruksministern är:

Avser jordbruksministern att på samma sätt som Tyskland har gjort, vidta några politiska åtgärder för att inte var femte höna i Sverige ska sitta i gamla burar framöver?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:69 besvarad av

den 6 november

Svar på fråga 2002/03:69 om burhöns

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jan Emanuel Johansson har frågat mig om jag avser att på samma sätt som Tyskland har gjort, vidta några politiska åtgärder för att inte var femte höna i Sverige ska sitta i gamla burar framöver.

Redan år 1988, i samband med att den nya djurskyddsförordningen infördes, förbjöds användningen av traditionella hönsburar. Förbudet mot dessa burar har sedan dess stått fast. Många äggproducenter har också ställt om till alternativa system. När övergångsperioden för bestämmelsen gick ut kunde emellertid tillverkarna av alternativa inhysningssystem för värphöns inte leverera tillräckligt antal sådana inredningar. Statens jordbruksverk gav därför tidsbegränsade dispenser i enskilda fall för användning av traditionella burar. Dessa dispenser gavs endast till producenter som hade en dokumenterat hög djurskyddsnivå och som kunde uppvisa ett leveransavtal för ett alternativt system. Sådana dispenser ges inte längre och den sista löper ut i början av år 2004.

En del äggproducenter har överklagat att de inte fått ytterligare dispens och domstolsprövning pågår. Som jordbruksminister får jag inte kommentera de pågående processerna men min bestämda övertygelse är att omställningen inom äggproduktionen ska fortgå som planerat.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.