Brister i larmcentralens verksamhet

Skriftlig fråga 2019/20:115 av Laila Naraghi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-10-08
Överlämnad
2019-10-09
Anmäld
2019-10-10
Svarsdatum
2019-10-16
Sista svarsdatum
2019-10-16
Besvarad
2019-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Häromdagen kunde vi läsa i lokaltidningen om en småbarnsmamma i samhället Ruda i Kalmar län som hade vaknat mitt i natten av att någon krossat hennes fönsterrutor. I lägenheten befann sig även hennes två små barn.

Småbarnsmamman gjorde det som vi alla förmodligen skulle göra i samma situation: Hon ringde polisen. Svaret hon fick är helt oacceptabelt. Polisen skulle inte komma om det inte fanns en gärningsman i sikte. Larmcentralen rådde henne att göra en telefonanmälan och ta kontakt med brottsofferjouren.

Det är inte svårt att sätta sig in i hur det skulle kännas att stå ensam mitt i natten med två små barn när en eller flera okända personer har krossat fönsterrutor i ens hem, den plats som ska vara vår trygghet. I sådana situationer måste samhället visa sin styrka. Ingen ska behöva få det svar som småbarnsmamman fick.

Av artikeln framgår att larmsamtalet troligen kom till Malmö. I artikeln berättar polisens lokala förundersökningsledare i Kalmar län om tidigare liknade problem: Jag har varit med om liknande skräckexempel där brottsoffren uppmanats att städa upp brottsplatsen och det varit omöjligt i efterhand att jobba vettigt. Vår arbetssituation är orimlig just nu inte minst på utredningssidan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av bristerna i larmcentralens verksamhet?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:115 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju2019/

03292

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:115 av Laila Naraghi (S) Brister i larmcentralens verksamhet

Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de påstådda bristerna i larmcentralens verksamhet.

Då det är oklart om det är SOS Alarm eller Polismyndighetens regionledningscentral som avses i frågan har jag i mitt svar valt att utgå ifrån att det är Polismyndighetens verksamhet som är föremål för frågeställningen.

Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i. Det förutsätter bl.a. en närvarande och tillgänglig polis. För att kunna ta ett regionalt helhetsansvar för den händelsestyrda ingripandeverksamheten finns en regionlednings-central i varje polisregion. Polismyndighetens ambition är att ett ärende ska bedömas och klassificeras på ett enhetligt sätt oavsett var i landet det rings in och att återkopplingen till medborgarna ska bli bättre. Den händelsestyrda verksamheten initieras av akuta händelser som kräver mer eller mindre skyndsam hantering.

Händelser kommer till polisens kännedom på flera olika sätt, bl.a. genom att en person kontaktar polisen via SOS Alarm. Samtalet kopplas i förekommande fall vidare till regionledningscentralen vars uppgift är att, i nära samverkan med yttre befäl och jourhavande förundersökningsledare, leda och fördela polisregionens tillgängliga resurser.

Det är naturligtvis oerhört angeläget att brottsutsatta får den hjälp som de behöver. Polisens förmåga att snabbt komma till en brottsplats är avgörande för att i det initiala skedet undsätta en nödställd och få så goda utredningsuppslag som möjligt. Jag utgår ifrån att myndigheten följer upp detta arbete kontinuerligt så att det tillses att kontakterna med polisen fungerar tillfredställande i hela landet.

Belastningen på landets regionledningscentraler är hög. Regeringen har som målsättning att öka antalet anställda med 10 000 fler till 2024. Från startdatumet på tillväxten den 1 januari 2016 till och med juli 2019 har antalet polisanställda ökat med nära 3 000. Hur resurserna ska fördelas är en fråga för Polismyndigheten men målet för tillväxten är att tryggheten ska öka i hela landet.

Jag och regeringen kommer att fortsätta följa utvecklingen för att säkerställa att den ökade resurstilldelningen får avsedd effekt.


Stockholm den 16 oktober 2019

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.