Bredband

Skriftlig fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2019-09-02
Överlämnad
2019-09-03
Anmäld
2019-09-05
Svarsdatum
2019-09-11
Sista svarsdatum
2019-09-11
Besvarad
2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I december 2016 presenterade regeringen sin bredbandsstrategi. I den fastslogs visionen om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. En av målsättningarna är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund redan år 2020.

Men trots regeringens intentioner fick jag under ett möte med föreningen Sunnemo fiber, som Värmlands Folkblad rapporterade om, klarhet i de stora svårigheter som i dag finns med bredbandsutbyggnaden. Framtiden såg ljus ut när fiberföreningarna i Lakene, Höje och Sunnemo tecknade avtal med företaget Zitius, men efter två år menar föreningen att leverantören inte uppfyllt sin del av avtalet.

De lokala bredbandsföreningarna skrev 2017 ett gemensamt avtal med delvis statligt ägda Zitius om fiberutbyggnad. Där togs det även upp vilka områden och fastigheter som ingår i avtalet. I januari 2019 fick föreningarna den första indikationen om att Zitius inte skulle följa avtalet. I mitten av maj bekräftar leverantören att de inte tänker bygga fiber till alla hushåll man tidigare lovat. Det gäller då ca 60 hushåll som blir nekade fiber.

Exemplet är ett i mängden där projekt antingen försenas eller där slutprodukten inte motsvarar vad som avtalats med kund. Senast i raden träffade civilministern ett annat bolag som haft liknande problem. Om målet om ett helt uppkopplat Sverige ska kunna nås är det inte hållbart med leverantörer som bryter avtal och drar ut på tiden för bredbandsutbyggnad under flera år.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)2019-09-11

I2019/02340/D

Infrastruktur

departementet

Energi- och digitaliseringsministern


Svar på fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson (S)
Bredband

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som har framförts avseende utbyggnadsprojekt som antingen försenats eller där slutprodukten inte motsvarar vad som avtalats med kund.

För regeringen är det är viktigt att utbyggnaden av snabbt bredband kan ske i fortsatt snabb takt och det är olyckligt när enskilda konsumenter drabbas av leveransförseningar eller att anslutningen till och med uteblir.

När det gäller dröjsmål med leverans kan som exempel nämnas att det finns särskilda regler om reklamation m.m. som under vissa förutsättningar ger konsumenter rätt till ersättning för skador och att häva avtalet. Konsumentverket har i samråd med fiberbranschen publicerat en vägledning om hur ett antal grundläggande konsumenträttsliga bestämmelser kan tolkas i fråga om avtal om fiber. Vägledningens bestämmelser har tolkats i ett antal avgöranden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Genom prövning i ARN, och potentiellt i domstol, utvecklas successivt praxis för dröjsmål med leverans av fiber.

När det gäller stödfinansierade utbyggnadsprojekt där staten medfinansierar finns alltid ett bestämt slutdatum när projektet ska vara klart. Jordbruksverket som är den myndighet som är ansvarig för utbetalningar av det ifrågavarande stödet enligt landsbygdsprogrammet, gör kontroller när de behandlar en ansökan om utbetalning och i vissa fall även kontroll på plats. Det finns möjlighet att göra avdrag om villkoren för stödet inte följts.

Stockholm den 11 september 2019

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.