Till innehåll på sidan

brandsäkerhet för kulturbyggnader och museer

Skriftlig fråga 2000/01:596 av Hedlund, Carl-Erik (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-01-30
Anmäld
2001-02-06
Besvarad
2001-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 30 januari

Fråga 2000/01:596

av Carl-Erik Hedlund (m) till kulturminister Marita Ulvskog om brandsäkerhet för kulturbyggnader och museer

När slottet Tre Kronor brann 1797 försvann större delen av det dåvarande riksarkivet och Sverige har därför mycket litet källmaterial om bl.a. medeltiden. I dag finns mycket värdefulla kulturföremål förvarade i våra museer och andra kulturbyggnader. Stölden på Nationalmuseet i december har enligt vad jag uppfattat föranlett en översyn om stöldskyddet på våra museer, men en ännu större risk är bränder. Staten försäkrar inte sin egendom och det finns därför ingen försäkringsgivare som kontinuerligt i eget intresse förvissar sig om brandsäkerheten. Risken är påtaglig att brandskyddet blir eftersatt, när ekonomin är ansträngd. Våra olika samlingar är i ordets verkliga mening oersättliga. Brinner det, så är allt borta precis som 1797.

Jag vill därför fråga kulturministern om på vilket sätt som regeringen förvissar sig om att statens kulturbyggnader och museer har en hög brandsäkerhet.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.