Till innehåll på sidan

Beslut om Kallak

Skriftlig fråga 2021/22:742 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-13
Överlämnad
2022-01-13
Anmäld
2022-01-14
Svarsdatum
2022-01-26
Sista svarsdatum
2022-01-26
Besvarad
2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Fyra mil utanför Jokkmokk i Norrbotten ligger en stor järnmalmsfyndighet under markytan. År 2010 ansökte Beowulf mining om undersökningstillstånd för att undersöka marken och fick detta tillstånd. År 2013 påbörjades provbrytning i området. Då inleddes en lång rad protester från olika intresseorganisationer eftersom området ligger fyra mil från Unescos världsarvsområde Laponia, och rennäringen är starkt kritisk till att en gruvbrytning påbörjas i området.

Bergsstaten har sagt ja till en provbrytning medan Länsstyrelsen i Norrbotten har sagt nej. För Jokkmokk med 5 000 invånare, och för den svenska järnmalmsexporten, vore en järnmalmsgruva av stor betydelse. Nu ligger frågan på regeringens bord för avgörande och har gjort så i minst fyra år.

Min fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson blir därför följande:

När avser ministern att fatta ett beslut i ärendet om Kallakgruvan?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:742 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N202 2 /0 0066 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:742 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Beslut om Kallak

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig när jag avser att fatta ett beslut i ärendet om Kallakgruvan.

Ärendet om ansökan om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 innehåller ett omfattande underlag som speglar de komplexa frågeställningar som ärendet innefattar. Det är av stor vikt att regeringen bedömer sina ärenden ur alla aspekter och säkerställer att beslut tas så snabbt som möjligt efter en fullgod handläggning.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning samt om att tillförsäkra en god och hälsosam miljö nationellt och globalt. Sverige har och ska fortsätt ha höga krav i prövningsprocessen. Vi ska fortsätta utveckla gruvindustrin och samtidigt vara ett föregångsland inom mineralnäringen när det gäller hållbar utveckling. Beredningen av detta ärende kommer hanteras så snabbt och effektivt som möjligt, samtidigt som rättssäkerheten inte eftersätts. Beredning i Regeringskansliet pågår.

Stockholm den 25 januari 2022

Karl-Petter Thorwaldsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.