Till innehåll på sidan

Banverkets handläggningstider

Skriftlig fråga 2001/02:303 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-11-28
Anmäld
2001-12-04
Besvarad
2001-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 28 november

Fråga 2001/02:303

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Björn Rosengren om Banverkets handläggningstider

För att avsevärt minska sina transporter på landsväg, inom och utom landet, har företaget Ikea under en period planerat för en omfattande järnvägssatsning. Företaget har som mål att öka järnvägstransporterna från 18 % till 40 % och i motsvarande grad minska vägtransporterna. I första hand handlar det om transporter mellan företagets centrala lager i Älmhult och Duisburg men i en förlängning mellan flertalet länder i Europa. För att klara de miljökrav som finns på den s.k. Kontinentalbanan mellan centrala Malmö och Öresundsbron har företagets transportbolag beställt ellok hos ett franskt företag. På grund av leveransförseningar av loken är nu enda lösningen att använda sig av diesellok under en övergångstid. Då dessa bullrar mer och troligen inte klarar de miljökrav som finns på Kontinentalbanan har handläggningen fördröjts hos Banverket. De alternativ som nu finns är antingen att en tillfällig dispens erhålls av kommunen för att köra med diesellok eller att företaget fortsätter att köra sina transporter med de ur miljösynpunkt sämre alternativet långtradare.

Jag vill därför fråga:

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta för att förkorta Banverkets handläggningstider?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:303 besvarad av

den 5 december

Svar på fråga 2001/02:303 om Banverkets handläggningstider

Näringsminister Björn Rosengren

Lars Wegendahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förkorta Banverkets handläggningstider.

Bakgrunden till frågan är att Ikea har planer på att frakta gods på Kontinentalbanan till Tyskland, men för närvarande har Ikea inte tillgång till lok som uppfyller de miljövillkor som gäller för trafikeringen av banan.

Banverkets koncession för trafikering av Kontinentalbanan innefattar ett antal villkor som bl.a. syftar till att hålla bullernivåerna på en nivå som är rimlig för dem som bor intill banan. Dessa villkor måste Banverket föra vidare i trafikeringsavtalen med trafikutövarna.

Jag anser att Ikea har tagit ett vällovligt initiativ genom att starta Ikea Rail med ambitionen att frakta mer gods på järnväg. Det är därför tråkigt att de ellok som Ikea beställt och som ska klara strömförsörjningen och ATC-systemen på såväl den svenska som danska sidan inte har kunnat levereras i tid.

Jag vet att frågan har hög prioritet hos Banverket. Man arbetar för närvarande med att utvärdera de lok som skulle kunna komma i fråga och Banverket har också täta kontakter med Ikea i detta arbete. Min förhoppning är att man snart ska hitta en lösning som innebär att Ikea kan starta sin trafik samtidigt som miljövillkoren uppfylls.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.