Till innehåll på sidan

avdrag för sponsring

Skriftlig fråga 2004/05:1776 av Hagfeldt, Stefan (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-06-02
Anmäld
2005-06-02
Besvarad
2005-06-08
Svar anmält
2005-06-08
Besvarad
2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 2 juni

Fråga 2004/05:1776

av Stefan Hagfeldt (m) till finansminister Pär Nuder om avdrag för sponsring

Undertecknad debatterade själv i kammaren den 27 oktober 2004 skatteutskottets betänkande SkU6 Avdrag för s.k. sponsring. Redan våren 2002 föreslog skatteutskottet enhälligt att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att en prövning borde göras av reglerna kring den skattemässiga behandlingen av utgifter i samband med sponsring. Det har visat sig att om företag sponsrar idrott och sport så får de normalt dra av för kostnaden. Om företaget däremot väljer att sponsra kultur (symfoniorkestrar) så har det i verkligheten visat sig att avdragsrätten ofta uteblir helt eller delvis. I handlingen SkU6 framgår det att regeringen har inhämtat att Skatteverket avser att se över rekommendationerna på området. Vidare står det att "regeringen å sin sida avser att följa hur utvecklingen på området fortskrider". För ett par veckor sedan fick undertecknad reda på att osäkerheten fortfarande är lika stor vad det gäller rätten till avdrag för sponsring av kultur. Har Skatteverket verkligen sett över rekommendationerna på området?

Min fråga till finansministern blir därför:

Vad har finansministern fått fram för fakta i ärendet efter det att man har följt upp utvecklingen på området?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.