Till innehåll på sidan

Arbetstillstånd till utlänning

Skriftlig fråga 2009/10:594 av Wahlström, Göte (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-03-03
Anmäld
2010-03-03
Besvarad
2010-03-10
Svar anmält
2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 mars

Fråga

2009/10:594 Arbetstillstånd till utlänning

av Göte Wahlström (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

I utlänningslagen 6 kap. 2 § framgår att arbetstillstånd kan ges till en utlänning som erbjudits arbete om löner, försäkringsvillkor och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Ansvarig myndighet för bevakande av att de arbetsrättsliga reglerna följs är efter arbetskraftsinvandringsreformen Migrationsverket.

I sin rapport till Justitiedepartementet den 7 juli 2009 skriver verket:

För att kunna möta villkoren på den svenska arbetsmarknaden har Migrationsverket i förekommande fall räknat in traktamente och andra förmåner som lön och på så sätt ansett att sökande uppnår kollektivavtalsenliga villkor.

Av rapporten kan utläsas att lagstiftarens ambitioner ej uppfylles i enlighet med utlänningslagen 6 kap. 2 §.

Min fråga till statsrådet med anledning av rapporten blir följande:

På vilket sätt avser statsrådet att se till att Migrationsverket lever upp till sitt ansvar att följa upp utlänningslagen i fråga om tillämpning av 6 kap. 2 §?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.