Till innehåll på sidan

Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig fråga 2011/12:415 av Hagberg, Christin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-02-23
Anmäld
2012-02-23
Besvarad
2012-02-29
Svar anmält
2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 februari

Fråga

2011/12:415 Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder

av Christin Hagberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det har rapporterats från Arbetsmiljöverket att antalet arbetsplatsolyckor har ökat bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder. Skälet till detta är att många arbetsgivare inte har kunskap om den arbetsmiljölagstiftning som finns. Därför kan man inte eller har inte möjlighet att ge den introduktion som krävs för att den anställde ska kunna utföra sin tilldelade syssla.

Många har inte heller den skyddsutrustning som krävs för att genomföra vissa moment som kan finnas på arbetsplatsen.

Arbetsförmedlingen (AF) har också ett ansvar att se till att de arbetsplatser som en arbetssökande blir hänvisad till inte utsätter den enskilde för risken att få fysiska men. AF måste ha ett ansvar att se till att de arbetsgivare som bereder plats för arbetssökande har kunskap om vår arbetsmiljölagstiftning.

Det känns oerhört otillfredsställande att människor som befinner sig i en otrygghet och beroendeställning utsätts för dessa risker.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att minska antalet arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.