Till innehåll på sidan

Arbetsmiljöarbete inom småföretag

Skriftlig fråga 2008/09:1216 av Wahlström, Göte (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-09-10
Anmäld
2009-09-10
Besvarad
2009-09-16
Svar anmält
2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 september

Fråga

2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag

av Göte Wahlström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den europeiska arbetsmiljöbyrån har sedan ett par år tillbaka identifierat ett antal nya arbetslivstrender som även präglar den svenska arbetsmarknaden i allra högsta grad. Det gäller bland annat förekomsten av nya typer av arbetsgivare, där de små- och medelstora företagen ingår. Småföretagen spelar i dag en avgörande och viktig roll på den svenska arbetsmarknaden, då de står för en tredjedel av den totala sysselsättningen i Sverige. I mitt eget hemlän Jönköping står enbart småföretagen för över 70 000 arbetstillfällen. Snävare tidsramar, intensivare arbetsbelastning och ökad användning av informations- och kommunikationstekniker, vilket ställer krav på ergonomiskt anpassad utrustning, är i dag typiska för landets arbetsplatser.

Dessa förändringar på arbetsmarknaden har fått olika konsekvenser för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverket i Sverige är det de små och medelstora företagen som har den största olycksfrekvensen i Sverige. Det är oroväckande. Framför allt nämns en ökad känsla av anställningsotrygghet, som ofta är kopplad till arbetsrelaterad stress och vad den kostar på det mänskliga och ekonomiska planet som en följd av detta.

Långvarig sjukfrånvaro kan påverka företag med få anställda allvarligt. Därför är kanske investeringar i arbetsmiljö särskilt avgörande för just småföretag eftersom det kommer att leda till positiva effekter på produktiviteten i företaget och minska arbetsrelaterade skador.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.