Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster

Skriftlig fråga 2022/23:769 av Serkan Köse (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-12
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Arbetsförmedlingens (AF) beslut att prioritera upphandlade verksamheter för arbetsträning har väckt starka reaktioner bland aktörerna, särskilt från Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd. De påpekar att detta kan leda till att långtidsarbetslösa hamnar i felaktiga insatser eller inte får någon hjälp alls. De idéburna aktörerna tolkar beslutet som att deras insatser för personer som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden kommer att bli bortvalda.

Från och med den 1 oktober kommer AF i första hand att använda upphandlade tjänster för arbetsträning. Kritikerna menar att handläggarna kan bli osäkra och hänvisa till de upphandlade alternativen i stället för de befintliga insatserna. AF uttrycker visserligen en önskan om samarbete med de idéburna aktörerna, men samtidigt minskas insatserna där dessa aktörer har sitt största inflytande.

Aktörerna betonar att det är de långtidsarbetslösa som främst kommer att drabbas och inte få den hjälp de behöver.

Mot bakgrund av detta skulle jag vilja fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att främja samarbetet mellan AF och de idéburna aktörerna, särskilt när det gäller att stödja personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:769 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/00904 , A2023/00911 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:759 av Ciczie Weidby (V)
Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning samt fråga 2022/23:769 av Serkan Köse (S) Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster

Ciczie Weidby har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa att arbetssökande som är i behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning även framgent kan erbjudas dessa insatser via idéburna organisationer.

Serkan Köse har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att främja samarbetet mellan AF och de idéburna aktörerna, särskilt när det gäller att stödja personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är viktigt att målgruppen i fråga får det stöd den behöver. Arbetsförmedlingen har enligt myndighetens regleringsbrev i uppdrag att säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är träffsäker och enhetlig samt att arbetssökande prövas mot den bredd av insatser som finns hos Arbetsförmedlingen. Enligt information från Arbetsförmedlingen om de förändrade rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning som myndigheten avser att införa från och med den 1 oktober, är det den arbetssökandes behov som är styrande. Finns det en upphandlad tjänst som kan tillgodose det behovet ska den tjänsten väljas i första hand.

De finns, enligt Arbetsförmedlingen, i dag cirka 5 000 kvarstående deltagare hos anordnare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning per månad. För deltagare i pågående insatser kommer enligt uppgift de förändrade rutinerna inte ha någon påverkan.

Arbetsmarknadsdepartementet har inlett en dialog med Arbetsförmedlingen om vad den förändrade tillämpningen av arbetsträning och förstärkt arbetsträning får för konsekvenser för arbetssökande jämfört med idag samt hur Arbetsförmedlingen avser att ta till vara kompetensen hos idéburna aktörer. Regeringen följer frågan.

Stockholm den 21 juni 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.