Till innehåll på sidan

Antalet antagna till polisutbildningen

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-08-09
Överlämnad
2017-08-09
Besvarad
2017-08-23
Sista svarsdatum
2017-08-23
Svarsdatum
2017-08-23
Anmäld
2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

 

Trots 5 926 sökande inför polisutbildningens höstterminsstart har bara 693 studenter antagits. Det innebär att utbildningsplatser står tomma i en tid när behovet av fler poliser är mycket stort.

Att kraven för antagning till polisutbildningen är och måste vara höga är självklart, men resultaten väcker frågor om antagningen och på vilka grunder så många intresserade avvisas. Har sökande för dålig kondition, läs- och skrivsvårigheter, dåligt omdöme eller är rutinerna i ansökningsförfarandet krångliga och otillräckliga?

De analyser av antagningen till polisutbildningen som redovisas på Internet är flera år gamla och knappast relevanta för nuläget.

 

Min fråga till justitieminister Morgan Johansson är därför:

 

Kommer justitieministern och regeringen att ge Polismyndigheten eller någon annan i uppdrag att snabbt utvärdera antagningsreglerna och i så fall lägga förslag för att öka intresset och möjligheten för fler att antas till polisutbildningen?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1790 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M) Antalet antagna till polisutbildningen

Beatrice Ask har frågat mig om jag och regeringen kommer att ge Polismyndigheten eller någon annan i uppdrag att snabbt utvärdera antagningsreglerna och i så fall lägga förslag för att öka intresset och möjligheten för fler att antas till polisutbildningen.

Det är Polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten och det är en utmaning att rekrytera poliser i den omfattning som kommer att krävas. Bland annat därför har vi fördubblat intagningen till polisutbildningen. I år börjar över 1300 polisstudenter, en kraftig ökning i förhållande till föregående år. Det är också glädjande att konstatera att intresset för att bli polis är stort. Till den polisutbildning som börjar 2018 så var det ett rekordstort antal sökande.

Myndigheten arbetar aktivt för att bredda rekryteringen och attrahera rätt sökande till polisutbildningen. Arbetet behöver dock intensifieras. Därför beslutade regeringen den 20 juli att ge Polismyndigheten i uppdrag att stärka kompetensförsörjningen. För att öka rekryteringstakten till polisutbildningen ska Polismyndigheten genomföra en rekryteringskampanj.

Det är också viktigt att urvalet av lämpliga kandidater till polisutbildningen görs med kvalitet. Därför genomförs uppdraget i samråd med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten. Polismyndigheten ska också undersöka förutsättningarna för att etablera polisutbildning på fler platser i landet. Den del i uppdraget som avser ökad kapacitet i antagningsprocessen till polisutbildningen ska redovisas senast den 15 november 2017.

Regeringens utgångspunkt är att det inte ska finnas tomma platser på polisutbildningen och jag kommer fortsättningsvis att noga följa Polismyndighetens arbete med kompetensförsörjning.

Stockholm den 23 augusti 2017


Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.