Statliga bolag och motarbetande av klimatmål

Skriftlig fråga 2017/18:1644 av Jens Holm (V)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2018-09-21
Överlämnad
2018-09-23
Anmäld
2018-09-24
Inte besvarad
2018-09-27
Sista svarsdatum
2018-10-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Alla länder måste agera för att uppnå klimatmålen från klimattoppmötet i Paris 2015. Med dagens ambitionsnivå kommer vi tyvärr inte att göra det. Därför är det mycket positivt att EU:s klimatkommissionär driver på för ambitiösare klimatmål på EU-nivå, en ambition som den svenska regeringen glädjande nog delar. Höjda klimatmål är särskilt angeläget nu inför FN:s klimattoppmöte som inleds i början av december i Katowice, Polen.

Nyligen avslöjade Dagens industri att den tyngsta svenska näringslivsorganisationen, Svenskt Näringsliv, aktivt motarbetar höjda klimatmål på EU-nivå. I Svenskt Näringslivs styrelse finns flera statliga bolag representerade, exempelvis Vattenfall, LKAB, SJ, Systembolaget och Apoteket AB. Med andra ord har vi en situation där den svenska regeringen vill ha höjda klimatmål men där några av våra största statliga bolag motarbetar detta. Enligt vår nya klimatlag och klimatpolitiska ramverk ska alla sektorer verka för att våra klimatmål nås. Våra statliga bolag är inte undantagna detta.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att våra statliga bolag inom ramen för medlemskapet i Svenskt Näringsliv ska sluta motarbeta höjda klimatambitioner?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1644 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)2018-09-27

N2018/0

4863

/

BSÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till

r

iksdagen


Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir

Riksdagsfråga 2017/18:1644 av Jens Holm (V) Statliga bolag och motarbetande av klimatmål kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Stockholm den 27 september 2018

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.