Till innehåll på sidan

Sveriges 3G-utbyggnad

Skriftlig fråga 2001/02:1243 av Unckel, Per (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-05-27
Anmäld
2002-06-04
Besvarad
2002-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 maj

Fråga 2001/02:1243

av Per Unckel (m) till statsrådet Mona Sahlin om Sveriges 3 G-utbyggnad

Samtidigt som Sverige genomför den mest betydande infrastruktursatsningen på många år @ tredje generationens telefoni och mobila datatjänster @ är spelreglerna svaga. Det gör att introduktionen av 3 G riskerar att drabbas av allvarliga förseningar.

Mycket står att vinna, exempelvis på ett samutnyttjande av master mellan operatörerna. En sådan har emellertid svårt att komma till stånd. Likaså avtal om s.k. nationell roaming kommer inte heller till stånd.

Avsaknaden av samordning och avtal gynnar de som av historiska och politiska skäl redan har nät. Det snedvrider konkurrensen på ett sätt som vare sig regeringen, PTS eller kommuner m.fl. rimligen kan ha avsett. Dessa oförutsedda konsekvenser riskerar att kraftigt försena utrullningen av 3 G i Sverige med återverkan på hela landet: sysselsättning, ekonomi och tillväxt.

Det pågår nu arbete som ska ändra telelagen, införa nya tillträdesdirektiv från EU, m.m. PTS har önskat mer möjlighet att agera. Gott och väl, men operatörerna i Sverige behöver bygga nu för att Sverige inte ska bli omsprunget av andra länder och tappa sitt försprång.

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta och påskynda Sveriges 3 G-utbyggnad?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.