Till innehåll på sidan

Strategisk exportkontroll 2007 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2007/08:114

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Registrering
2008-03-14
Inlämning
2008-03-14
Inlämning
2008-03-17
Bordläggning
2008-03-18
Hänvisning
2008-03-20
Motionstid slutar
2008-04-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2007/08:114

Strategisk exportkontroll 2007 - krigsmateriel och

Skr.

produkter med dubbla användningsområden

2007/08:114

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2008

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2007. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2007. Därtill beskrivs det samarbete som pågår inom EU och andra internationella fora om frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.

1

Innehållsförteckning

1

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.