Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet

Skrivelse 2013/14:50

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Registrering
2013-11-28
Inlämning
2013-11-28
Bordläggning
2013-11-29
Hänvisning
2013-12-03
Motionstid slutar
2013-12-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2013/14:50

Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska

Skr.

rådet

2013/14:50

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Den arktiska regionen blir allt viktigare i svensk utrikespolitik och Sverige har 2011– 2013 varit ordförande i Arktiska rådet.

Riksrevisionen har granskat om Sverige får ett effektivt utbyte av medlemskapet i Arktiska rådet. Granskningen har redovisats i rapporten Sverige i Arktiska rådet – effektivt utbyte av medlemskapet? (RiR 2013:9) och har i första hand varit inriktad på tydlighet i regeringens arbete, genomförande av Arktiska rådets rekommendationer och information till riksdagen.

I

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.