Till innehåll på sidan

Redogörelse för den svenska Skr. krigsmaterielexporten år 1996 1996/97:138 ________________________________________________________

Skrivelse 1996/97:138

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-26
Bordläggning
1997-05-27
Hänvisning
1997-05-28
Motionstid slutar
1997-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse

1996/97:138

Redogörelse för den svenska
krigsmaterielexporten år 1996

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 1997

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den svenska
krigsmaterielexporten under år 1996.

1 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 138

Innehållsförteckning

Skr. 1996/97:138

Skrivelse

Den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Förord............................................................................................... 4

1     Krigsmaterielexporten år 1996........................................................ 4

2     Lagen om krigsmateriel...................................................................

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.