Till innehåll på sidan

Jämt och ständigt - Regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden

Skrivelse 2002/03:140

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-06-10
Registrering
2003-06-11
Inlämning
2003-06-11
Bordläggning
2003-06-11
Hänvisning
2003-06-12
Motionstid slutar
2003-09-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Jämt och ständigt - Regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden

Regeringens skrivelse 2002/03:140

Jämt och ständigt – Regeringens

Skr.

jämställdhetspolitik med handlings-

2002/03:140

plan för mandatperioden

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 maj 2003

Göran Persson

Margareta Winberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av hur jämställdhets- politiken har utvecklats sedan 1999 då den senaste skrivelsen om jäm- ställdhet presenterades (skr. 1999/2000:24). Redovisningen omfattar insatser inom de flesta politikområdena samt det internationella jäm- ställdhetsarbetet. Regeringen redovisar även huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.