Till innehåll på sidan

Årsredovisning för staten 2002

Skrivelse 2002/03:101

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2003-04-14
Inlämning
2003-04-14
Bordläggning
2003-04-14
Hänvisning
2003-04-15
Motionstid slutar
2003-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse
2002/03:101

Årsredovisning för staten 2002

Regeringens skrivelse
2002/03:101

Årsredovisning för staten 2002

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i
staten budgetåret 2002. Skrivelsen omfattar uppföljning av de budgetpolitiska
målen, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga
utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag under året. Vidare lämnas en
redogörelse för statliga garantier, avgifter till och bidrag från EU, den
statliga sektorns tillgångar, skulder och kapital samt utvecklingen av statlig
produktion.

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.