Till innehåll på sidan

Svensk klimatforskning - vad kostar den och vad har den gett?

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:2

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

9

1

Inledning

13

1.1

Varför har vi granskat klimatforskningen?

13

1.2

Vad är klimatforskning?

14

1.3

Granskningens inriktning

14

1.4

Granskningsfrågor

15

1.5

Utgångspunkter

15

1.6

Granskningens omfattning

19

1.7

Granskningens genomförande och metod

20

1.8

Rapportens struktur

23

2

Klimatforskning

25

2.1

Vad är klimatforskning?

25

2.2

Vilka fördelar pengar?

26

3

Klimatforskningens omfattning och inriktning

33

3.1

Oklart hur mycket pengar klimatforskningen får

33

3.2

Osäkra uppgifter i regeringens klimatrapporter till FN

38

3.3

Riksrevisionens kartläggning av klimatforskningen

42

3.4

Sammanfattande iakttagelser

48

4

Resultat

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.