Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2022/23:142

Riksdagsskrivelse 2022/23:142

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:142

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU12 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 mars 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.