Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2022/23:140

Riksdagsskrivelse 2022/23:140

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:140

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU29 Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 mars 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.