Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2022/23:123

Riksdagsskrivelse 2022/23:123

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:123

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2022/23:SoU6 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 februari 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.