Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:84

Riksdagsskrivelse 2021/22:84

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:84

 

 

 

Regeringen

Miljödepartementet[1]

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

 

[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:82 till Finansdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:83 till Utbildningsdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:85 till Kulturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.