Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:424

Riksdagsskrivelse 2021/22:424

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:424

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU29 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.